Rapporten Dimensionsbalance

Denne rapport viser balance og saldo på finanskontoniveau med mulighed for at afgrænse på én eller flere dimensionsværdier.

Analysekode
Her vælges en Anlysekode med F6 (skal udfyldes). Bemærk at rapporten kun baseres på de analyseposter, der allerede er opdaterede, og at det derfor måske vil være nødvendigt at opdatere analysen inden rapporten udskrives.

Udskriv tomme linjer
I feltet Udskriv tomme linjer kan det vælges om man ønsker at udskrive de finanskonti hvor saldoen er 0.

Udskriv bevægelse = 0
I feltet Udskriv bevægelse = 0 kan det vælges om man ønsker at udskrive de finanskonti hvor bevægelsen er 0.

Posttypefilter
I feltet Posttypefilter kan det vælges hvilken slags poster rapporten skal baseres på. Alle poster (Begge), kun normale poster (Normal) eller kun efterposteringer (Efterpost).

Genvejsdimension 1 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 1. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 1 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Delregnskab Filter.

Genvejsdimension 2 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 2. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 2 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt Filter.

Genvejsdimension 3 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 3. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 3 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt  Filter.

Genvejsdimension 4 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 4. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 4 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt Filter.

Genvejsdimension 5 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 5. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 5 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt Filter.

Genvejsdimension 6 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 6. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 6 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt Filter.

Genvejsdimension 7 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 7. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 7 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt Filter.

Genvejsdimension 8 Filter
I dette felt kan der angives et dimensionsværdifilter for Genvejsdimension 8. Bemærk at der i rapporten ikke vil stå Genvejsdimension 8 Filter, da dette vil være oversat til det aktuelle navn for dimensionen, f.eks. Projekt  Filter.