Rapporten Ompostér moms

Ompostér moms anvendes kun i forbindelse med Lagermodulet.

I forbindelse med købs- og salgstransaktioner vil der kunne opstå situationer, hvor du på købstidspunktet har valgt at momspostere på én dimensionsværdi, men hvor salget sker på en anden dimension. Denne kørsel overfører alle momsposterne til samme dimension, når kørslen er gennemført. Du kan herefter udarbejde en momsangivelse eller afregning af moms.

Indstillinger

Startdato: Her skal du angive, fra hvilken dato der ønskes omposteret for.

Slutdato: Her skal du angive den sidste dato i perioden, der ønskes omposteret for.

Bilagsnr.: Her skal du angive det bilagsnummer, som omposteringen skal have.

Bogføringsdato: Her skal du angive bogføringsdatoen.

Bogfør: Sæt hak i Bogfør, hvis du ønsker at bogføring af omposteringen automatisk skal foretages. Hvis feltet Bogfør er blankt kan du se, hvilke omposteringer, der vil blive foretaget, når kørslen efterfølgende afvikles med bogføring.