Du kan bruge rapporten Masseudligning til at udligne salgsfakturalinjer på fakturaer, som er overført fra de studieadministrative systemer SIS eller EASY-A, som anvendes af selvejende institutioner. Hvis det totale fakturabeløb er blevet indbetalt vil alle salgsfakturalinjer blive markeret som udlignet. Denne information bliver sidenhen overført til det studieadministrative system via en webservice.

Tip