Rapporten Objektversionskomponenter

Denne rapport anvendes af systemadministratoren til at kontrollere versionslisten på de objekter, som programmet består af. Rapporten udskrives på grundlag af de objektversioner, der er oprettet i tabellen VMS Objektversion. Du finder rapporten ved at vælge Administration\It-administration\Versionsstyring VMS\Rapporter her skal du vælge Objektversionskomponenter. Rapporten kan også findes ved at vælge knappen Udskriv i vinduet komponentliste. Udfyld felterne i vinduet sådan:

VMS Objektversion

Kode: Indtast den kode der er anvendt i feltet Kode i komponentlisten for objekterne. For at se de koder, der er oprettet, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på den AssistButton, der vises.

Du kan også bruge AssistButton nederst til venstre i vinduet til at få vist en oversigt med resultatet af det filter, du har defineret for tabellen.

Med knappen Sortér... kan du bestemme, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten.

Objekt

Type: Angiv hvilken objekttype, der skal indgå i rapporten. For at se de objekttyper, der er defineret, skal du først klikke i højre del af feltet (under Filter) og så klikke på det trekant-symbol, der vises.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.