Rapporten Dimensionsbudgetanalyse I

Denne rapport viser Bevægelse, Budgetteret, Restbudget samt Saldo (år til dato) for udvalgte dimensioner og finanskonti.  

Du kan angive, hvad der skal med i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger.

Indstillinger

Analysekode: Her kan du angive koden for den analyse, som rapporten skal baseres på. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de analysekoder, der er oprettet på analysekortet.

Medtag dimensioner: Her kan du angive de dimensioner, der skal med i rapporten. Du kan kun vælge de dimensioner, der er inkluderet i den analyse, du vælger i feltet Analyse. Klik på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de tilgængelige dimensioner. Her kan du også angive eventuelle filtre. Dimensionerne og finanskonti kan ikke indvælges på forskellige niveauer i denne rapport.

Datofilter: Her kan du angive et filter, der afgrænser posterne efter dato. Du kan angive en bestemt dato eller et tidsinterval.

Fra-sum: Her kan du vælge om finanskonti med kontotype fra-sum skal fremgå af rapporten

Finansbudgetnavn: Her kan du vælge det budget, som beløbene i kolonnerne Budgetteret og Restbudget skal baseres på.

Udskriv Finanskonto: Hvis finanskonti skal fremgå af rapporten skal dette felt markeres. Det er ikke tilstrækkeligt at markere finanskonto under Medtag dimensioner.

Udskriv tomme linjer: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der ikke skal inkluderes dimensioner og dimensionsværdier med en saldo lig nul i rapporten.

Medtag poster: Giver mulighed for at vælge ”Begge typer”, ”Kun alm. poster” eller ”Kun efterposter”. Kræver at analysen ikke er komprimeret.

Ultimoposter: Giver mulighed for at vælge ”Medtag” eller ”Medtages ikke”. Kræver at analysen ikke er komprimeret og at ”Medtag poster” er sat til ”Begge typer” eller ”Kun efterposter”.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.