(Generelt om rapporten) Rapporten viser en oversigt over skyldige beløb til hver kreditor sorteret efter CVR nummer. De skyldige beløb er opdelt i tre perioder. Du kan angive længden på disse perioder. Desuden er der kolonner med poster før og efter de tre perioder. Rapporten bruges til at sammenstille kreditorsaldi for kreditorer med samme CVR. Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Udfyld felterne på følgende måde:

Kreditor

Nummer: Her kan du angive numrene på de kreditorer, der skal med i rapporten.

Søgenavn: Angiv søgenavnene på de kreditorer, der skal med i rapporten.

Kreditorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke kreditorbogføringsgrupper der skal med i rapporten.

Valutafilter: Angiv de valutakoder, der skal med i rapporten.

Afsendersystem: Angiv filteret ’’, hvis rapporten udelukkende skal vise kreditorer uden fagsystem, dvs. kreditorer, der er oprettet manuelt. Angiv en fagsystemkode, hvis rapporten udelukkende skal vise kreditorer fra et bestemt fagsystem.

Spærret: Angiv eksempelvis værdierne Alle eller , hvis rapporten skal vise hhv. spærrede kreditorer eller kreditorer, hvor alle handlinger er tilladt (dvs. både bogføring og betaling etc.).

Indstillinger

Startdato: Indtast en dato, der angiver starten på den periode, som rapporten skal dække.

Periodelængde: Angiv længden på hver af de tre perioder. Indtast f.eks. "1M" for én måned.

Vis beløb i RV: Marker afkrydsningsfeltet, hvis beløbene i rapporten skal vises i den relevante regnskabsvaluta. Lad feltet være tomt, hvis beløbene skal vises i udenlandske valutaer.

Specificér poster: Marker afkrydsningsfeltet, hvis du ønsker at få udspecificeret de åbne og forfaldne kreditorposter for de 3 specifikt angivne perioder i rapporten. Posterne vises for den enkelte kreditor efter linjen med kreditorens totalbeløb pr. periode. De udspecificerede poster hentes fra kreditorpost-tabellen afgrænset til åbne poster med forfaldsdato i det angivne dato-interval.

Totaler pr. CVR nummer: Markér afkrydsningsfeltet, hvis der skal dannes totaler pr. CVR nummer.

Totaler pr. CVR nummer pr. fagsystem: Markér afkrydsningsfeltet, hvis der skal dannes totaler pr. CVR nummer pr. fagsystem.

Vis CPR nr.: Marker dette afkrydsningsfelt hvis kreditorerne i rapporten skal vises med CPR nummer. Cpr. Nr. vises kun, hvis de pågældende kreditorer har et cpr. Nr. påført på kreditor stamkortet.

Tip