Rapporten Købsbilag - kontrolliste

Denne rapport viser en liste over alle køb fra købsordre, fakturaer eller kreditnotaer.

For hvert køb kan rapporten vise følgende kolonner:

 

Købshoved

Købslinje

Bogføringsdato

X

 

Bilagstype

X

 

Bilagsnummer

X

 

Kontotype

X

X

Kontonummer

X

X

Beskrivelse

X

X

Beløb inkl. moms

X

X

Valutakode

X

 

Moms %

 

X

Momsbeløb

 

X

Forfaldsdato

X

 

Momskonto

 

X

Eksternt bilagsnummer

X

 

De 8 genvejsdimensioner

X

X

 

Rapporten kan således fungere som en bogføringskontrol, som man kan foretage inden man vælger Massebogfør. Der er mulighed for at angive filtrering under fanerne: Købshoved, -linje samt under Indstillinger.

Rapporten kan tilgås enten fra Ordre, Fakturaer eller Kreditnotaer under Køb\Ordrebehandling-menuen. Har man valgt rapporten fra Ordre indeholder den kun ordre. Tilgås rapporten under Fakturaer indeholder den kun fakturaer, og har man valgt rapporten under Kreditnotaer viser den kun kreditnotaer.

Desuden kan rapporten udskrives fra Godkendelsesposter.

Indstillinger

Vis dimensioner: Her gives mulighed for at vise op til 8 dimensioner for dokumenterne.

Udskriv Eksternt bilagsnummer: Her gives mulighed for at vise dokumentets eksterne bilagsnummer.

Sideskift pr. dokument: Her kan der vælges om der skal være sideskift pr. dokument.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.