Rapporten Debitorafstemning - saldo til dato

Denne rapport viser en oversigt over  debitorbeløb i danske kroner bogført til og med den angivne bogføringsdato. Disse opdeles i poster, som ikke var udestående og poster som var udestående pr. den angivne dato.

Rapporten kan eventuelt bruges i forbindelse med årsafslutning, for at danne et overblik over tilgodehavende debitormasse/afstemning.

Du kan definere, hvad der skal med i rapporten, ved at sætte forskellige filtre. Du kan sætte flere felter på fanebladet Debitor ved at klikke på feltet Felt og dernæst på AssistButton til højre i feltet. Der er også mulighed for at bestemme, hvordan rapporten skal vises ved hjælp af felterne under Indstillinger. Udfyld felterne sådan:

Indstillinger

Medtag poster bogført t.o.m.: Angiv her den sidste bogføringsdato, hvortil der skal medtages poster. Det er ligeledes i forhold til denne dato, at posterne opdeles i hhv. udestående og ikke udestående poster.

Vælg knappen Udskriv for at udskrive rapporten. Hvis du vil se rapporten på skærmen, før den udskrives, skal du vælge knappen Vis udskrift. Hvis du klikker på Annuller, lukker vinduet, og rapporten udskrives ikke.