Kørslen opretter et debitorkort på baggrund af oplysninger fra HR medarbejderkortet samt de informationer der er angivet under HR Medarbejderopsætning. HR Medarbejderkortene bliver efterfølgende automatisk opdateret med medarbejderens nyoprettede debitornummer eller med det nummer som debitoren allerede var oprettet med.

Indstillinger: 

Opret nye debitorer: Hvis kørslen skal oprette nye debitorer markeres dette felt. Dette i tilfælde af at HR medarbejderen ikke allerede findes som debitor.

Opdater eksisterende debitorer: Hvis kørslen skal opdatere eksisterende debitorer markeres dette felt. Feltet er ikke markeret som default.

Anvend Dokumentafsendelsesmetode:  I feltet angives den dokumentafsendelsesmetode, som skal påføres debitorerne ved oprettelse eller opdatering.

Bemærk, at forudsætningerne for den valgte dokumentafsendelsesmetode skal være til stede. Eksempelvis, hvis der vælges dokumentafsendelsesmetode E-mail, så skal HR medarbejderen have angivet en e-mail adresse i feltet Mail.

Debitorer oprettes kun for HR Medarbejder indenfor filter: 

Det er her muligt at filtrere på udvalgte HR medarbejdere, som man ønsker at medtage i oprettelseskørslen.

Tip