Kørslen opretter et rejsekreditorkort på baggrund af oplysninger fra HR medarbejderkortet samt de informationer, der er angivet under HR Medarbejderopsætning. HR Medarbejderkortene bliver efterfølgende automatisk opdateret med medarbejderens nyoprettede rejsekreditornummer eller med det nummer, som rejsekreditoren allerede var oprettet med.

Indstillinger: 

Opret nye rejsekreditorer: Rapportens primære funktion understreges ved systemets uredigerbare markering af feltet. For at undgå dubletter ligger der i kørslen en kontrol af, om der allerede findes en kreditor med det pågældende CPR-nr. Hvis nej, så oprettes en ny kreditor. Hvis ja, og denne samtidig er spærret, så oprettes ligeledes en ny kreditor. Hvis ja, og denne ikke er spærret, så anvendes det pågældende kreditorkort og kobles til HR medarbejderkortet. Dubletkontrollen ser alene på kreditorkort med Afsendersystem: Blank, OES_OESC eller RejsUd-systemets kode i Navision. Sidstnævnte noteres i felt ’Fagsystem til RejsUd’ på GIS Integrationsopsætning. Hvis dette felt ikke er udfyldt, standses kørslen med besked herom.

Opdater eksisterende kreditorer: Hvis kørslen skal opdatere eksisterende rejsekreditorer markeres dette felt. Feltet er ikke markeret som default.

Kreditorer opdateres kun for HR Medarbejder indenfor filter:  Det er her muligt at filtrere på udvalgte HR medarbejdere, som man ønsker at medtage i opdateringskørslen. 

Kreditorer oprettes kun for HR Medarbejder indenfor filter:  Det er her muligt at filtrere på udvalgte HR medarbejdere, som man ønsker at medtage i oprettelseskørslen. 

Tip