Du kan bruge rapporten Salgsfaktura NS til at udskrive salgsfakturaer. Du kan enten udskrive alle fakturaer eller udvalgte fakturaer, efter de er bogført. Betalingsoplysninger følger af betalingsformskode på bogført salgsfaktura eller, hvis denne ikke er udfyldt, af standardværdien på Virksomhedsoplysninger. Udenlandsk betalingsmetode påføres udelukkende udledt af værdi forskellig fra DK eller Blank i felt Lande-/områdekode. Hvis faktura er påført Ansvarscenter m/betalingsoplysninger, er det dog alene disse, der anvendes i rapporten. Hvis man indvælger en bankkonto indeholdende adresseoplysninger i felt 'Indbetalingskonto' under oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning, udskrives bankforbindelsen på udenlandske fakturaer.

Indstillinger 

Antal kopier: I dette felt kan du indtaste, hvor mange kopier af fakturaen (ud over originalen) som skal udskrives. Vær desuden opmærksom på, at rapporten også tager hensyn til værdi i felt 'Antal fakturakopier' under oversigtspanel Fakturering på det enkelte debitorkort.

Vis interne oplysninger: Marker feltet, hvis udskriften også skal indeholde de oplysninger, som er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.

Skjul momsspecifikation: Er dette felt afmærket, skjules momsspecifikationen.

Vis hovedbemærkninger: Marker feltet, hvis bemærkninger knyttet til hovedet skal udskrives.

Vis linjebemærkninger: Bemærkninger - knyttet til den enkelte linje - udskrives, hvis feltet er markeret.

Vis Afsenderoplysninger: Marker feltet, hvis afsenderoplysninger skal udskrives. Hvis teksten "Udstedt på vegne af" ligeledes skal udskrives umiddelbart før afsenderoplysninger, skal man ligeledes markere feltet 'Regnskabscenter' under oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning.

Udskriv ikke-manuelle: Feltet markeres, hvis andet end manuelt afsendte dokumenter skal udskrives.

Bogført salgsfaktura 

Nummer: Brug feltet til at angive numrene på de fakturaer, der skal med i rapporten.

Kundenr: Brug feltet til at angive de kundenumre, rapporten skal omfatte.

Udskrevet: Angive et nummer, så det fx kun er de fakturaer, der har været udskrevet én gang før, eller som aldrig har været udskrevet, der kommer med i rapporten.

Tip