Du kan bruge rapporten Rykkermeddelelse NS til at udskrive rykkere til kunder. Dokumentet oprettes på basis af en udstedt rykker. Betalingsoplysninger følger af betalingsformskode på udstedt rykker eller, hvis denne ikke er udfyldt, af standardværdien på Virksomhedsoplysninger. Udenlandsk betalingsmetode påføres udelukkende udledt af værdi forskellig fra DK eller Blank i felt Lande-/områdekode. Hvis man indvælger en bankkonto indeholdende adresseoplysninger i felt 'Indbetalingskonto' under oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning, udskrives bankforbindelsen på udenlandske rykkere.

Indstillinger 

Vis interne oplysninger: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis den udskrevne rapport også skal indeholde oplysninger, der kun er til intern brug.

Logfør interaktion: Marker feltet, hvis interaktionen skal logføres.

Udskriv faktura: Marker dette afkrydsningsfelt, hvis du vil udskrive de fakturaer, der danner baggrund for rykkeren.

Vis Afsenderoplysninger: Marker feltet, hvis afsenderoplysninger skal udskrives. Hvis teksten "Udstedt på vegne af" ligeledes skal udskrives umiddelbart før afsenderoplysninger, skal man ligeledes markere feltet 'Regnskabscenter' under oversigtspanel Udskrifter på Salgsopsætning.

Udskriv ikke-manuelle: Feltet markeres, hvis andet end manuelt afsendte dokumenter skal udskrives.

Rykkermeddelelse 

Nummer: Angiv numrene på de rykkere, der skal med i rapporten.

Tip