Rapporten SKS Balance

Denne rapport viser kontoplanen eller SKS-kontoplanen med saldi og bevægelser.  Rapporten kan bruges ved afslutningen af en regnskabsperiode eller ved årsopgørelsen.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Udfyld felterne på følgende måde:

Fanebladet Finanskonto

Nummer: Her kan du angive numrene på de finanskonti, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist de eksisterende konti, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre. Hvis du vælger at få udskrevet SKS-kontoplanen vil de første 4 cifre i de valgte konti blive brugt som filter.

Delregnskab filter: Her kan du vælge, hvilke delregnskaber, der skal medtages i rapporten.

Global Dimension 2 Filter: Her kan du vælge, hvilke Global Dimension 2 værdier, der skal medtages i rapporten.

Datofilter: Her kan du angive den periode, som beløbene i finanskontiene skal vises for.

Kontotype: Her kan du vælge en kontotype. Hvis du vil have vist, hvilke kontotyper der findes, skal du klikke i feltet i kolonnen Filter og derefter på AssistButton til højre.

Bemærk!

Filteret i feltet kontotype, vil kun blive anvendt, hvis du på fanebladet Indstillinger vælger at få udskrevet Alm. finanskontonr.

Vælger du yderligere filtre, vil disse også kun gælde, hvis du har valgt at få udskrevet Alm. finanskontonr.

Det er således kun filterne på felterne Nummer, Delregnskab filter, Global Dimension 2 Filter og Datofilter, som vil være gældende, når du vælger at få udskrevet SKS-kontoplanen.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Fanebladet Indstillinger

Udskriv kontotype: Her kan du vælge om balancen skal udskrives for det fulde finanskontonummer,  SKS-kontonummer eller SKS Til-sum kontonr.

Udspecificér pr. delregnskab: Sæt hak i dette felt, hvis du ønsker at få opdelt rapporten efter delregnskab. Hvis du har et delregnskab uden konteringer indenfor den valgte periode, vil der komme en blank side for dette delregnskab.

Udskriv tomme linjer: Sæt hak i dette felt, hvis du ønsker at få vist konti, hvor både bevægelse og saldo er nul for den valgte periode.

Posttype: Her vælger du om vil have vist kun normale poster, kun efterposter eller begge typer af poster.

Bemærk!  - Hvis din kontoplan ikke er bygget konsekvent op, vil Navision sumkontiene ikke nødvendigvis stemme overens med SKS-kontiene,

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.