Rapporten SLS afstemning, bogførte poster

Denne rapport summerer finansposter på SKS-konto niveau. Der udskrives en total for hver benyttet delregnskabskode og for delregnskabskoden blank, samt for løngererationen.

Indstillinger

Løngeneration: Her vælger du den Løngeneration du ønsker at udskrive.

Kørselart filter: Her har du mulighed for at vælge at få udskrevet følgende:

• Alle kørselsarter; alt inden for den valgte Løngeneration udskrives.

• Kørselsart 1; Kun SLSposter fra timelønnen udskrives.

• Kørselsart 2; Kun SLSposter fra månedslønnen udskrives.

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.