Rapporten, 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' anvendes som kontrolrapport i godkendelsesprocessen. Rapporten skal altid svarer til betalingsposter i Udbetalingskladden. Der er derfor kun få valgmuligheder i anfordringsbilledet, og rapportindholdet i rapportvisningen er tvungen. Rapporten kan foretage en samlet visning af følgende typer bilag:

• Manuelt indtastede bilag

• DDI modtagne købsbilag

• Bilag modtaget som E-bilag

• GIS leverancer, både med og uden editeringsbegrænsninger

• Kreditor rejseafregninger vedrørende Rejsekreditorer

Anfordringsbilledet 

Filtreringsmuligheder og betydningen af felterne i anfordringsbilledet:

• Opdel efter type bilag, ved markering vil rækkefølgen i rapportvisningen være DDI, E-bilag, GIS, Rejsekreditor og Manuelle.

• Sideskift pr. type, ved markering vil der ud fra samme rækkefølge, som nævnte ovenover, være et sideskift pr. type.

• Sortering, her kan vælges en sortering efter enten Kreditornr. eller Udligningsbilagsnr. Kreditornr. er dog altid valgt som default indstilling.

• Afvigelsestype, her kan vises afvigelser enten inden for Betalingsmetode, som er den anbefalede indstilling, eller der kan vælges Alle. Betalingsmetode er dog altid valgt som default indstilling.

• Vis kun afvigelser, ved markering her vises poster, hvor der er afvigelser mellem det indgående dokument og poster der ligger i udbetalingskladden. Alle Manuelle bilag vises samtidig. Alt der vises med denne indstilling kræver dokumentation for afvigelsen.

Udskriv, her kan der vælges mellem tre udskrivningsmuligheder:

• Vis udskrift, ved valg af denne indstilling, ses kun en visning af rapporten, og der fortages ingen stempling under Betalings-historik. Denne visning bør kun anvendes af først godkender.

• Gem som PDF(Kontroldokument), ved valg af denne indstilling åbnes stifinder og rapporten kan gemmes i en filmappe. Systemet navngiver filen svarende til: 'Bogføringskreds' 'Sammenlign betalingsoplysninger med originalt købsbilag' 'dato og tid'. Bør kun anvendes af sidste godkender.

Bemærk: Det anbefales at navngivningen af filen ikke ændres, da dato og tid for trækket af rapporten samtidig stemples under Betaling - Historik, med angivelse af at rapporten er trukket.

• Gem og vis PDF(Kontroldokument), ud over det der er skrevet under punktet ovenover, vises rapporten samtidig med, at den gemmes som PDF.

Bemærk:  Rapporten understøtter ikke samlebetalinger. Så rapporten skal udskrives før man evt. samler betalingerne. Rapporten giver et godt overblik over de betalinger der ligger klar til betaling, og de betalingsoplysninger der er leveret af fagsystemer, og de betalingsoplysninger betalingerne vil have ved overførsel til banken.

Tip