Rapporten Forfaldne debitorposter

Denne rapport viser en oversigt over debitorernes forfaldne poster. Beløbene vises både i den relevante regnskabsvaluta og i transaktionens oprindelige valuta. Du kan bruge rapporten til at beregne henlæggelser for dårlige betalere eller til at vurdere debitorens kreditværdighed.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan indsætte flere felter under fanen Debitor ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal vises i rapporten ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Debitor

Nummer: Indtast numrene på de debitorer, der skal med i rapporten. Hvis du vil have vist alle dine eksisterende kunder, skal du klikke på AssistButton til højre.

Debitorbogføringsgruppe: Angiv, hvilke debitorbogføringsgrupper der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de eksisterende debitorbogføringsgrupper.

Valutafilter: Angiv de valutakoder, der skal med i rapporten. Hvis du vil se en oversigt over de eksisterende valutaer, skal du klikke i feltet Filter og derefter på AssistButton til højre.

Betalingsbeting.kode: Indtast koden for de betalingsbetingelser, der skal med i rapporten. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de betalingsbetingelser, der findes.

Hvis du vil have vist sorteringsnøglerne og angive, i hvilken rækkefølge oplysningerne skal vises i rapporten, skal du klikke på Sorter.

Debitorpost

Ekstern system bruger: Indsæt værdi for at filtrere på feltoplysningen, som kommer fra et 3. parts produkt, og indeholder identifikation af brugeren fra dette produkt.

Niv. for sidst udstedte rykker: Angiv for hvilket rykkerniveau debitorposter skal medtages i rapporten.

Afvent: Angiv om fitrering af debitorposter skal foretages ud fra værdi i felt Afvent. Indsæt <>'' hvis du ønsker at vise poster, hvor værdien i dette felt er forskellig fra blank.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Slutdato: Indtast en dato, der angiver slutningen af den periode, der er dækket af rapporten (fx 31-12-13).

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.