Rapporten Sager pr. debitor

Denne rapport indeholder en oversigt over sager fordelt på debitorer. Du kan bruge rapporten til at sammenligne den planlagte salgspris og færdiggørelsesgraden med den fakturerede salgspris og faktureringsgraden for hver debitor.

Beløbene sammentælles pr. debitor. Nederst i rapporten vises en sammentælling af alle beløbene.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Debitor

Nummer: Angiv de debitorer, der skal medtages i rapporten. Klik på feltet Filter for at se de debitornumre, der findes, og klik derefter på AssistButton til højre.

Debitorbogføringsgruppe: Angiv de debitorbogføringsgrupper, der skal medtages i rapporten. Hvis du vil se de debitorbogføringsgruppekoder, der findes, skal du klikke på feltet Filter og derefter klikke på AssistButton.

Sagsnr.: Angiv numrene for de sager, der skal medtages i rapporten. Klik på feltet Filter for at se de sagsnumre, der findes, og klik derefter på AssistButton til højre.

Sagsbudgetnavn: Du kan her angive et budgetnavn, så kun poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.

Bogføringsdatofilter: Angiv et bogføringsdatofilter for den periode, rapporten skal gælde for.

Planlægningsdatofilter: Angiv et planlægningsdatofilter for den periode, rapporten skal gælde for.

Spærret: Angiv de handlinger, der skal medtages i eller udelades fra rapporten.

Du kan vælge mellem følgende typer:

<Tomt>: Alle handlingerne medtages.

Bogføring:  Det er kun posteringerne for sagen/sagerne, der udelades.

Alle: Alle handlingerne udelades.

Klik på AssistButton nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af det filter, du har angivet for tabellen.

Indstillinger:

Sagsbudgetnavn: Er versionering af sagsbudgetter aktiveret i regnskabet, skal du indvælge en budgetversion, så poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.   

Klik på Udskriv for at udskrive rapporten. Klik på Vis udskrift, hvis du vil se rapporten, før den udskrives. Hvis du ikke vil udskrive rapporten, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.