Rapporten Sag - faktureringsforslag

Denne rapport indeholder en oversigt over alle sager pr. debitor. Den viser, hvor meget debitoren allerede er blevet faktureret, og hvor meget der mangler at blive faktureret (foreslået fakturering).

Nederst i rapporten vises en sammentælling af alle beløbene.

Du kan definere, hvad der skal medtages i rapporten ved at angive filtre.

Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Valuta: Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta (RV) eller Udenlandsk valuta (UV).

Sagsbudgetnavn: Er versionering af sagsbudgetter aktiveret i regnskabet, skal du indvælge en budgetversion, så poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.   

Sag

Sagsnr.: Angiv numrene for de sager, der skal medtages i rapporten.

Sagsbudgetnavn: Du kan her angive et budgetnavn, så kun poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.

Faktureres til kundenr.: Angiv de fakturaer, der skal med i rapporten.

Bogføringsdatofilter: Angiv et bogføringsdatofilter for den periode, rapporten skal gælde for.

Planlægningsdatofilter: Angiv et planlægningsdatofilter for den periode, rapporten skal gælde for.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Angiv numrene på de sagsopgaver, der skal medtages i rapporten.