Med denne rapport kan du sammenligne planlagte og brugte beløb for bestemte sager.

Alle linjerne i den valgte sag viser mængde, kostbeløb og linjebeløb.

Rapporten er først og fremmest beregnet til afsluttede sager, men du kan udskrive rapporten på et hvilket som helst tidspunkt i sagsforløbet.

Indstillinger

Valuta: Vælg, om valutaen angives i Lokal valuta (RV) eller Udenlandsk valuta (UV).

Sagsbudgetnavn: Er versionering af sagsbudgetter aktiveret i regnskabet, skal du indvælge en budgetversion, så poster for den valgte budgetversion indgår i rapportens datagrundlag.   

Sag

Sagsnr.: Angiv numrene for de sager, der skal medtages i rapporten.

Bogføringsdatofilter: Angiv et bogføringsdatofilter for den periode, rapporten skal gælde for.

Planlægningsdatofilter: Angiv et planlægningsdatofilter for den periode, rapporten skal omfatte.

Sagsopgave

Sagsopgavenr.: Angiv numrene på de sagsopgaver, der skal medtages i rapporten.

Tip