Vinduet viser én linje for hver post med relation til den transaktion eller den journal, som du er i færd med at tilbageføre. Kladden tildeles et særskilt kildespor ”Tilbageførsel”, når disse bogføres. Du kan ikke ændre oplysningerne i felterne på linjen med undtagelse af feltet 'Beskrivelse'.

Som udgangspunkt kan alle poster som er bogført tilbageføres. Ved tilbageførsel oprettes og bogføres der en korrigerende post (en post, der er identisk med den oprindelige post, men som har modsat fortegn i beløbsfeltet) for hver af de linjer, der vises i vinduet. Hvis du vil annullere tilbageførslen, skal du blot lukke vinduet.

En undtagelse er:

 • Bankposter der er lukket eller er knyttet til en checkpost.
 • Lukkede momsposter.
 • Kladdeposter fra en transaktion, der ikke er afstemt.
 • Anlægspost: Posten skal annulleres eller manuelt omposteres.
 • Poster, der er blevet datokomprimeret.
 • Lønposter.

  Importer af SKS Perioder 

  Hvis du tilbageføre poster, hvor der på ØDUP Integrations opsætningen er valgt ’Import SKS periode’ sker følgende:
 • Så kan arbejdsdato kun ændres til en dato i en åben periode
 • Så kan der IKKE tilbageføres årsafslutningsposter.
 • Så kan der kun tilbageføres på konti der findes i SKS kontoplanen.
 • Så kan der kun tilbageføres på konti, der ikke er spærrede og som tillader direkte bogføring i SKS kontoplanen.
 • Så tildeles der samme bilagsnummer som oprindelig poster, hvis de oprindelige poster er bogført i den åbne periode.
 • Så tildeles der nyt bilagsnummer fra oprindelig nummerserie og med en bogføringsdato i åben periode, hvis de oprindelige poster stammer fra en lukket periode.

  Hvis du tilbagefører poster, hvor der i ØDUP integrations opsætning ikke er valgt ’Import SKS periode’:
 • Så tildeles der samme bilagsnummer som oprindelige poster, uanset om de oprindelige poster er bogført i en åben eller lukket periode.
 • Så kan der vælges en ny bogføringsdato i åben periode, hvorefter der tildeles nyt bilagsnr. fra oprindelige nummerserie.

  Bemærk:  Du kan ikke tilbageføre en kladde, hvor der er poster bogført i en åben og lukket periode.

  Poster fra Fagsystem 

  Hvis en post eller en journal tilbageføres, hvor bilagsnr. er tildelt manuelt, dvs. hvor posten enten kommer fra et fagsystem, hvor bilagsnr. medsendes, eller hvor bilagsnr. indtastes i en kladde, skal der ske følgende ved en tilbageførsel:
 • Er posten bogført i en åben periode tilbageføres posten med det samme bilagsnr. som posten havde ved bogføring.
 • Er posten bogført i en gammel periode som er lukket, tilbageføres posten i åben periode med det samme bilagsnr., med tilføjelses af ”_Tilbf”. Dette sikre at posterne ikke går på fejl i SKS, samt garanterer en sammenhæng mellem den oprindelige postering og tilbageførslen.

  Udlad dimensionsbogføring 

  Såfremt en journal tilbageføres hvor der på finanskonti på bogføringstidspunktet er markering i feltet ’Udlad dimensionsbogføring’, og denne markering efterfølgende fjernes, vil tilbageførslen altid være en tro kopi af posterne på bogføringstidspunktet med modsat fortegn.

  Tip