Viser en beskrivelse af den forsikringspolice, der er indsat i feltet Forsikringsnr. på den linje, hvor markøren er placeret. Feltet bliver opdateret, når du flytter markøren.