Valutakode Fejl

Valutakode fejl
Dette felt markerer at der er fundet en opkrŠvningspost til denne betaling, men betalingen er foretaget i en anden valuta, i forhold til hvad den er opkrŠvet til.
Eks. vil en opkrŠvning der er sendt i NOK men betalt i DKK blive fanget i denne kontrol.

Hvis man alligevel °nsker at bruge denne betalingslinje, kan man manuelt fjerne markeringen og linjen vil kunne overf°res til opkrŠvningskladden.