Godkend

Når du vælger funktionen Godkend godkendes de poster, der er valide.