Oversigt

Menupunktet Oversigt viser en oversigt over alle banker.

Ved hjælp af oversigten kan du hurtigt vælge at se kortet på en bestemt bank ved at dobbeltklikke på den bank, hvis kort du vil se.

En beskrivelse af felterne i oversigten findes i hjælpen til tabellen Bank.