Vinduet Betalingsopsætning

Vinduet Betalingsopsætning bruges til opsætning af generelle informationer til brug i Betalingsformidling. Betalingsformidling giver mulighed for validering af betalingsoplysninger indtastet ved købsfakturering og der er mulighed for, at vælge hvilke muligheder der skal være når betalingsmetode ønskes ændret for den enkelte kreditor.

Ved at vælge en standard betalingsgruppe vil gruppen med tilhørende standardværdier blive brugt ved efterfølgende oprettelse af betalingsoplysninger og hvis fælles oplysninger for kreditor og betalingsoplysninger ønskes opdateret ved ændring kan dette angives.

Til brug for håndtering af indbetalinger er der mulighed for angivelse af virksomhedens FIK eller Giro nummer og kortart til brug ved udsendelse af betalingsdokumenter til debitorer samt angivelse af nummerserie for kontoudtog til debitorer, som bruges ved automatisk generering af betalingsidentifikationer.

 

Related Tasks

More Information