En maskine købes 1. august 2000. Anskaffelsesprisen er 4.800. Afskrivningsmetoden er lineær over fire år.

Den 31. august 2000 udføres kørslen Beregn afskrivninger. Programmet beregner afskrivning som:

bogført værdi x antal afskrivningsdage / resterende antal afskrivningsdage

= 4800 x 30 / 1440 = 100.

Den 15. september 2000 bogføres en faktura for maling af maskinen. Fakturabeløbet er 480.

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg på fakturaen inden bogføringen, foretages følgende beregning:

15 dages afskrivning (fra 01-09-00 til 15-09-00) beregnes som:

bogført værdi x antal afskrivningsdage / resterende antal afskrivningsdage

= (4800-100) x 15 / 1410 = 50

Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Afskriv anskaffelse på fakturaen inden bogføringen, foretages følgende beregning:

Den ekstra anskaffelse afskrives med ((150x100)/4800)/100 x 480 = 15

Afskrivningsgrundlaget er nu 5280 = (4800 + 480), og den akkumulerede afskrivning er 165 = (100 + 50 + 15), hvilket svarer til 45 dages afskrivning på de samlede anskaffelser. Det betyder, at aktivet bliver helt afskrevet inden for den anslåede levetid på fire år.

Når kørslen Beregn afskrivninger udføres den 30-09-00, anvendes følgende beregningsmetode:

Resterende afskrivningsliv er 3 år, 10 måneder og 15 dage = 1395 dage

Bogført værdi er (5280 - 165) = 5115

Afskrivningsbeløb for september 2000: 5115 x 15/1395 = 55,00

Samlet afskrivning = 165 + 55 = 220

Hvis du ikke har markeret afkrydsningsfeltet Afskriv til bogføringsdato for anlæg, mister aktivet 15 dages afskrivning, fordi kørslen Beregn afskrivninger, der udføres den 30-09-00, vil beregne afskrivningen fra 15-09-00 til 30-09-00. Det betyder, at når kørslen Beregn afskrivninger udføres den 30-09-00, anvendes følgende beregningsmetode:

Resterende levetid er 3 år, 10 måneder og 15 dage = 1395 dage

Bogført værdi er (4800 + 480 - 100 - 15) = 5165

Afskrivningsbeløb for september 2000: 5165 x 15/1395 = 55,54

Samlet afskrivning = 100 + 15 + 55,54 = 170,54

Se også