Export Collections

 

Dataporten udlæser de valgte opkrævninger i opkrævningskladden. Der skal angives en sti til hvor filen skal placeres. Derefter skal denne fil sendes via opkrævningsprogrammet til opkrævningssystem leverandør, hvor opkrævningerne vil blive behandlet.

I valgvinduet, kan du vælge hvilke opkrævninger der skal udlæses. Valgmulighederne er følgende:

  1. Udlæs hele oversigten - Udlæser alle valide opkrævninger i den aktuelle kladde.

  2. Udlæs aktuel linje - Udlæser den aktuelle linje du stod på, da du trykkede på Udlæs.