'Opret nyt år' skal foretages inden årsskiftet, for at der kan bogføres i nyt år.

Følgende er gældende: Ved anvendelse af SKS datastrømme oprettes nyt år automatisk den dag periode 9 slutter. Modtages der ingen datastrømme skal 'Opret nyt år' foretages manuelt under Regnskabsperioder. Ved manuel oprettelse skal du angive antallet og længden på regnskabsperioderne, se skema.

Felt Beskrivelse
Startdato Her kan du angive den første dato i regnskabet.
Antal Perioder Her kan du angive det antal perioder, regnskabsåret opdeles i. Der kan være fra 1 til 365 perioder.
Periodelængde Angiv, hvor længe hver regnskabsperiode varer. For eksempel 1M = 1 måned, 1K = 1 kvartal osv.

Bemærk: Der skal være mindst én periode i et regnskabsår, og den korteste periode, du kan angive, er en dag.

Tip