Kørslen Opdater analyser

Du bruger denne kørsel til at opdatere en eller flere analyser. Når du bogfører poster med dimensioner tilknyttet, kan denne nye information påvirke de finansielle oplysninger i analysen. Derfor skal du opdatere analysen for at få vist de nyeste oplysninger. Du kan gøre dette, så ofte virksomheden kræver det, f.eks. en gang om måneden.

Du kan også opdatere analyser enkeltvis på det relevante Analysekort eller i vinduet Analyseoversigt. Hvis du har markeret feltet Opdater ved bogføring på analysekortet, bliver analysen automatisk opdateret, hver gang en post er bogført.

Udfyld felterne på følgende måde:

Analyse

Kode: Her kan du angive koder for de analyser, du vil opdatere.

Indstillinger

Kørselsadvisering: Her kan du angive om der skal komme en meddelelse, når opdateringen er færdig

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.