Kørslen Indlæs budget fra Excel

Kørslen bruges til at indlæse et budget fra Excel til Navision Stat. Du kan altså indlæse budgetter, der oprindelig er udlæst fra Navision Stat, og indlæse budgetter, der er oprettet i Excel.

Bemærk!

Du skal lukke Excel, før du indlæser budgettet.

Du kan indlæse et budget til Navision Stat fra Excel på tre måder: Du kan oprette et nyt budget, du kan rydde og erstatte et eksisterende budget, eller du kan føje budgetposter fra Excel til budgetposter med samme navn, der allerede findes i Navision Stat. Det sidste er en fordel, hvis du vil oprette et enkelt, samlet budget i Navision Stat, der består af et antal individuelle budgetter, som er indlæst fra Excel.

Funktionen Indlæs budget fra Excel vises, når du åbner vinduet Budget og klikker på Funktion og derefter på Indlæs budget fra Excel.

Du kan selv angive, hvordan kørslen skal foregå. Udfyld felterne på følgende måde:

Indstillinger

Indlæs fra...

Projektmappe - filnavn: Angiv navnet på den Excel-projektmappe, som budgetdataene skal indlæses fra.

Regneark: Angiv navnet eller nummeret på et regneark i projektmappen, der er valgt i feltet Projektmappe - filnavn.

Indlæs i...

Budgetnavn: Her kan du vælge det budget, som posterne indlæses til.

Indstilling: I dette felt kan du vælge, hvordan budgetposter fra Excel skal indlæses af programmet. Hvis du klikker på AssistButton til højre, kan du vælge mellem følgende muligheder:

• Erstat poster m/samme kontostreng - Poster i Navision Stat erstattes af budgetposter m/samme finans- og dimensionskontostreng, der indlæses fra Excel.

• Tilføj poster - Budgetposter, der er indlæst fra Excel, føjes automatisk til de budgetposter, der aktuelt er angivet i systemet.

• Ryd og erstat alle poster - Budgettet ryddes automatisk umiddelbart før indlæsning fra Excel og dermed erstattes alle poster.

Beskrivelse: I dette felt kan du angive en beskrivelse af de indlæste budgetposter, så posterne kan skelnes fra andre budgetposter.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.