Kørslen Beregn beholdning

Denne kørsel indsætter varer fra tabellen Vare i lageropgørelseskladden. Du kan vælge kørslen fra lageropgørelseskladden ved at klikke på Funktion og derefter på Beregn beholdning.

Når du har udført kørslen, kan du udskrive en lageropgørelsesoversigt med kladdelinjerne. Når du foretager en lageropgørelse, kan du notere de faktiske mængder ved siden af dem, der er blevet beregnet automatisk.

Du kan definere, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan oprette flere felter under fanen Vare ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre. Du kan også angive, hvad der skal medtages i kørslen, ved at udfylde felterne under fanen Indstillinger. Udfyld felterne på følgende måde:

Vare

Nummer: Her kan du angive numrene på de varer, der skal omfattes af kørslen. Klik på AssistButton til højre for at se de varenumre der findes.

Lokationsfilter: Vælg de lokationer, der skal medtages i kørslen. Klik på feltet Filter og derefter på AssistButton til højre for at se de lokationskoder, der findes.

Placeringsfilter: Her kan du angive de placeringer, der skal medtages i kørslen. Klik på feltet Filter, og klik derefter på AssistButton til højre, hvis du vil have vist de placeringskoder, der findes.

Klik på den opadgående pil nederst til venstre i vinduet, hvis du vil se resultatet af de filtre, du har angivet for tabellen.

Indstillinger

Bogføringsdato: Indtast datoen for kørslens bogføring. Systemdatoen indsættes automatisk i dette felt, men du kan ændre den.

Bilagsnr.: Her kan du angive, hvilket bilagsnummer der skal indsættes i feltet Bilagsnr. på de kladdelinjer, der er oprettet ved kørslen. Det næste nummer fra nummerserien indsættes automatisk på kladdenavnet, men det kan ændres.

Varer ikke på lager: Marker afkrydsningsfeltet, hvis der automatisk skal indsættes linjer for varer, der ikke er på lager, dvs. linjer for varer, hvis værdi er nul i feltet Antal (beregnet) i lageropgørelseskladden.

Pr. dimensioner: Vælg de dimensioner, linjerne skal grupperes efter.

Bemærk:

Hvis ’Tvungen placering’ for lokationer er aktiveret, undlades evt. dimensionskontering på vareposterne i lageropgørelseskladden ved afvikling af ’Beregn beholdning’ Pr. Dimension.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.