Kørslen Beregn standardkostpriser

Med denne kørsel kan du beregne standardkostpriser for flere ressourcer eller ressourcegrupper.

Kørslen opdaterer ressource kosthistorik-tabellen under Ressourceplanlægning\ Ressourcer\ Priser\Historik.

Ressource

Nummer: Her kan du angive et filter for de ressourcenumre, du ønsker at beregne standardkostpriser for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Ressourcegruppenummer: Her kan du angive et filter for de ressourcegruppenumre, du ønsker at beregne standardkostpriser for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Indstillinger

Beregn standardkostpris

    • Pr. ressourcegruppe: Vælges hvis beregningen skal tage udgangspunkt i en hel ressourcegruppe.

    • Individuelt: Vælges hvis beregningen skal baseres på den enkelte ressource.

Beregn ud fra:

Seneste finansperiode: Standardkostprisen beregnes ud fra bogførte kostpriser i seneste finansperiode.

Forrige finansperiode: Standardkostprisen beregnes ud fra bogførte kostpriser i forrige finansperiode.

År til sidste finansperiode: Standardkostprisen beregnes ud fra bogførte kostpriser frem til sidste finansperiode.

Sidste år: Standardkostprisen beregnes ud fra bogførte kostpriser sidste år.

Periode bagud: Angive en formel for baglæns beregning. Hvis der fx skrives 1M beregnes standardkostpriserne med udgangspunkt i bogførte kostpriser fra 1 måned bagud og til dags dato.

Brugerdefineret periode: Angiv en periodestart og -slut dato, inden for hvilken standardkostprisen ønskes beregnet.

Reguleringsfaktor: Her kan du angive den ønskede reguleringsfaktor. Forslagsværdien er 1,00.

Afrundingsmetode: Her kan du angive en afrundingsmetode. Klik på pilen til højre for at se valgmulighederne.

Bemærk: Der skal være indlæst lønposter fra SLS forud for afviklingen af kørslen.