Kørslen Oprettelse af normtimer

Med denne kørsel kan du danne normtimer for flere ressourcer eller ressourcegrupper. Kørslen anvendes således til at definere kapaciteten for en ressource for en periode. De beregnede tider overføres som nye poster til ressourcekapacitetspost tabellen, som kan ses via matricen i Ressource\ Ressourcekapacitet.

Ressource

Nummer: Her kan du angive et filter for de ressourcenumre, du ønsker at beregne normtid for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Ressourcegruppenummer: Her kan du angive et filter for de ressourcegruppenumre, du ønsker at beregne normtid for. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Du kan definere, hvad der skal medtages i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive yderligere felter under fanen ved at klikke på feltet Felt og derefter på AssistButton til højre.

Indstillinger

Fra dato: Her angives startdato'en for normtidberegningen.

Til dato: Her angives slut dato'en for normtidberegningen.

Arbejdstidsskabelon: Her kan du vælge at angive en skabelon for arbejdstid, der automatisk udfylder kapaciteten pr. dag i nedenstående ugedagsfelter. Klik på pilen til højre for at se oprettede arbejdstidsskabeloner.

Tjenestetid:

Er normtid eller nedsattid valgt i Tjenestetid skal tallene i felterne ud for ugedagene læses for forholdstal (dvs. den indbyrdes fordeling af ugens samlede antal arbejdstimer mellem ugedagene)

Mandag: Angiv her arbejdstid for mandage.

Tirsdag: Angiv her arbejdstid for tirsdage.

Onsdag: Angiv her arbejdstid for onsdage.

Torsdag: Angiv her arbejdstid for torsdage.

Fredag: Angiv her arbejdstid for fredage.

Normtimer beregnes således: {Fuld normtid (i timer), som opsættes i ressourceopsætningen * ansættelsesgraden} / {52 - [antal bankhelligedage i året / 7]}

Bemærk: at der kun kan oprettes normtimer, såfremt lønnummeret, dvs. ansættelsesforholdet er registreret som ressource.