Eksisterende rettighedssæt og rettigheder overskrives, eller nye rettighedssæt og rettigheder tilføjes.

Indlæsning vil derfor aldrig medføre en sletning af linjer under det enkelte rettighedssæt. Hvis man ønsker at fjerne en rettighed fra et rettighedssæt, uden manuelt at skulle slette, kan man sætte den ønskede rettighed til ’blank’ i stedet for ’Ja’. På den måde overskrives den eksisterende rettighed med blanke værdier, selvom linjen bliver stående. Der kan derfor optræde flere linjer med blanke værdier i Økonomistyrelsens rettighedsfil.

Kørslen kan bruges til både ud- og indlæsning af tekstfilen. Ved udlæsning ændres feltet ’Retning’ i anfordringsbilledet blot til ’Udlæs’.

Tip