Kørslen Udgiftsfordel analyser

Denne kørsel omfordeler dimensionsposteringerne på udvalgte finanskonti således, at disse relativt svarer til ressourcernes dimensionspostering. Finanskonti som skal udgiftsfordeles vælges via ’Udgiftsfordelt finanskonto’.

Omfordelingen vil kun blive foretaget for de dimensioner, der er indvalgt på det valgte udgiftsfordelingskort og som ikke har en markering i feltet ’Udelad ved udgiftsfordeling’. Man kan vælge at undtage hele dimensioner fra fordeling. Dette gøres via ’Fastholdt dimension’.

Resultat af udgiftsfordelingen kan ses via udgiftsfordelingsjournalen, som kan ses via det relevante udgiftsfordelingskort eller under Økonomistyring\Finans\Oversigt og under mappen Journaler.

På fanebladet Ressourcepost kan der sættes følgende filtre:

• Ressourcenr. - I dette felt kan du udvælge de ressourcenumre, som skal medtages i udgiftsfordelingsberegningen.

• Bogføringsdato - I dette felt kan du udvælge de ressourceposter pba. bogføringsdatoen, som skal medtages.

• Bilagsnr.: I dette felt kan du udvælge de ressourceposter pba. bilagsnummeret, som skal medtages.

 Under indstillinger er der følgende valgmuligheder:

• Udgiftfordeling. - Her vælges den lønfordeling, som skal fordeles.

• Periode startdato - Her vælges startdato for den periode, der skal fordeles.

• Periode slutdato - Her vælges slutdato for den periode, der skal fordeles.

• Fordel kun lønposter - Her kan det angives, om det kun er finansposter fra lønsystemet, der skal fordeles.

• Udskriv journal - Her angives, om journalen skal udskrives.