Kørslen Årsafslutning - nulstil finans

Denne kørsel bruges, når året skal afsluttes for regnskaber, hvor ØDUP integrationen er sat til ”Import SKS Aktivitet”.

Hvis regnskaber er opsat med ”Ekstra rapporteringsvaluta” danner kørslen automatisk finansposter til nulstilling. Hvis regnskaber ikke er opsat med ”Ekstra rapporteringsvaluta”, danner kørslen et kladdeforslag, som skal bogføres, før de relevante konti nulstilles.

Du kan definere, hvordan kørslen skal udføres ved at udfylde felterne. Udfyld felterne sådan:

Indstillinger

Regnskabsårets slutdato: Skriv den sidste dato i det afsluttede regnskabsår (typisk 31-12-xx). Feltet skal udfyldes. Programmet bruger datoen til at definere slutdatoen.

Finanskladdetype: Skriv navnet på den finanskladdetype, bogføringsforslaget skal placeres i. Klik på AssistButton til højre i feltet for at se de finanskladdetyper, der findes.

Finanskladdenavn: Skriv navnet på det finanskladdenavn, som bogføringsforslaget skal placeres i. Klik på AssistButton til højre i feltet for at se de finanskladdenavne, der findes.

Bilagsnr.: Hvis du har udfyldt feltet Finanskladdetype og Finanskladdenavn ovenfor, udfylder kørslen automatisk dette felt med det næste tilgængelige nummer fra nummerserien for kladdenavnet. Man kan også udfylde feltet manuelt.

Bogføringsbeskrivelse: Skriv her den tekst, posterne i bogføringsforslaget skal forsynes med.

Nulstil pr. Konc.virksomhedskode: Marker feltet, hvis der skal oprettes en post for hver Konc.virksomhedskode.

Nulstil pr. Dimensioner: Hvis der skal oprettes en post for hver dimension, der anvendes i finanskontoen, skal du klikke på AssistButton til højre og vælge koder for dimensionerne.

Hvis du ikke vil nulstille pr. koncernvirksomheder eller pr. dimensioner, oprettes der kun en post for hver konto.

Hvis ØDUP integrationsopsætningen er opsat med ”Import af SKS delregnskaber” skal Dimensionen Delregnskab, som minimum nulstilles.

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.