Kørslen Indsæt donationslinier

Hvis man i forbindelse med afskrivninger ikke har foretaget neutralisering af de konteringer, som vedrører donerede aktiver kan denne kørsel anvendes til fejlrettelse heraf.

Kørslen Indsæt donationslinier er en hjælp til at generere disse konteringslinier i en kladde - men altså kun for afskrivninger.

Donationslinier indsættes som en periodisk aktivitet under Økonomistyring\Anlæg\Periodiske aktiviteter.

Indstillinger

Finanskladdetype: Her angives den ønskede finanskladdetype.

Finanskladdenavn: Her angives det ønskede finanskladdenavn.

Resultatkonto: Her angives den resultatkonto, som skal krediteres. SKS har oprettet en konto til formålet.

Balancekonto: Her angives den balancekonto, som skal debiteres. SKS har oprettet en konto til formålet.

Anlægsbogføringsgrupper: Her kan, som yderligere filter, angives hvilke anlægsbogføringsgrupper de donerede anlæg er knyttet til.

Bemærk: Der dannes alene donationskladdelinier for de anlæg, der er knyttet til en anlægsbogføringsgruppe med afmærkning i Donationsgruppe på anlægsbogføringsgruppekortets Generelt-faneblad. Det anbefales, at man efterlader feltet tomt, da man derved får oprettet korrekte donationslinier på én gang.

Bogføringsbeskrivelse: Her skal du skrive den posteringstekst du ønsker på de enkelte linier.

Hvis du lader %1 indgå i beskrivelsen, vil dette blive erstattet med nummeret på det anlæg posteringen vedrører. Teksten "Donationspostering vedr. %1" vil således for et anlæg, som hedder A112, blive til "Donationspostering vedr. A112". Hvis du lader %2 indgå i beskrivelsen indsættes det bilagsnummer afskrivningerne er bogført med.

Datofilter: Feltet udfyldes med bogføringsdatoen/bogføringsdatointerval for de afskrivninger, der skal foretages donationsposteringer for.