Kørslen Indlæs bevillinger

Med denne kørsel kan du indlæse bevillingsposter fra SKB via SKS i Navision Stat.

Bevillingsposterne indlæses pr. bogføringskreds og delregnskab på artskontoniveau. Kørslen tilføjer automatisk efterstillede nuller i henhold til den frie specifikation.

Kørslen anvendes til at overføre bevillingsposter som budgetposter i et Navision Stat budget. Efter indlæsning kan budgetposterne efterbehandles og fx fordeles på interne dimensioner og/eller underliggende konti. Eksempelvis via udlæsning til Excel direkte fra budgettet.

Indstillinger

Budgetnavn: Her angiver du det budget, som bevillingsposterne ønskes overført til. Hvis budgettet ikke er oprettet, kan dette ske samtidigt. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Finansår: Her angiver du det ønskede finansår ved klik på pilene, frem eller tilbage. Bemærk at der tidligst kan indlæse bevillingsposter for finansår 2004.

Rapporteringsvalg: Her kan du vælge, om du ønsker at kontrollere data ved udskrift af fejllog eller danne kladdelinjer.