Med denne kørsel kan du indlæse lønposteringer fra SLS i Navision Stat. Posteringerne indlæses pr. ansættelsesnummer. Lønposteringerne danner efterfølgende basis for en række statistikudtræk.

Indstillinger

Finanskladdetype: Her kan du angive en finanskladdetype. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Finanskladdenavn: Her kan du angive et finanskladdenavn. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Bilagsnummer: Hvis der er opsat nummerserie på det valgte finanskladdenavn, udfyldes bilagsnummerfeltet af systemet, hvis ikke skal du selv angive et bilagsnummer.

Bogføringsbeskrivelse: Her kan du angive en tekst til beskrivelsesfeltet, som posterne bogføres med. Hvis intet andet angives, skrives følgende standardtekst: 'Indlæs lønposteringer'.

Modkonto: Her skal du angive en  modkonto for alle lønposteringerne i kladden.

Modkonto delregnskab: Her kan du angive et delregnskab for alle modkonteringerne i kladden.

Løngenerationsfilter: Her kan du vælge en løngeneration. Klik på pilen til højre for at se mulige valg.

Kørselsartfilter: Her kan du vælge et filter for kørslesart (Alle Kørselsarter, Kørselsart 1 (Timeløn) eller Kørselsart 2 (Månedsløn))

Slet nul posteringer: Her kan du sætte hak, hvis du ønsker at poster uden beløb, fx omposteringer af timer, skal slettes.  

Rapporteringsmulighed: Her kan du vælge, om du ønsker at kontrollere data ved udskrift af fejllog eller danne kladdelinjer.

Tip