Kørslen Ændringslog - slet

Med kørslen Ændringslog - slet kan du slette poster i ændringsloggen fra tabellen Ændringslogposter.

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Det gør du ved at trykke på F3 i feltet Felt, klikke på AssistButton og derefter vælge det eller de relevante felter. Du kan angive filtre for alle felterne. Hvis du ikke angiver nogen filtre, vil kørslen omfatte samtlige records.

Klik på OK for at starte kørslen.

Hvis du vil filtrere oplysningerne i kørslen, skal du udfylde de relevante felter på følgende måde:

Ændringslogposter

Dato og tidspunkt: Angiv dato eller periode for de ændringslogposter, du vil slette. Du kan også angive tidspunktet.

Tabelnr.: Angiv nummeret på den tabel, der indeholder de ændringslogposter, der skal slettes.

Klik på Pil op nederst til venstre i vinduet for at få vist tabellen med resultaterne af den filtrering, du har foretaget i rapporten.

Når rapporten køres, skrives automatisk i ændringsloggen, hvor mange ændringslogposter der er blevet slettet, hvornår, hvilket filter der var anvendt ved sletningen og af hvilken bruger.