Kørslen Opdater ressourcesalgspris

Denne kørsel opdaterer de priser i tabellen Ressourcesalgspris med oplysninger i tabellen Ressourcesalgsprisforslag. Forslag til ændring af priser kan oprettes med kørslerne Foreslå ress.salgspris (pris) eller Foreslå ress.salgspris (ress).

Du kan angive, hvad der skal inkluderes i kørslen ved at angive filtre. Du kan angive følgende:

Type: Her kan du angive, hvilken type ressource som opdateringen skal gælde for. Det kan være en ressource, ressourcegruppe eller både ressourcer og ressourcegrupper.  

Kode: Her kan du angive den ressourcekode eller ressourcegruppekode, som salgspris skal gælde for. Mulige valg i feltet afhænger af, hvad der er valgt i feltet 'Type'.

Valutakode: Her kan du angive koden for den valuta, som opdateringen skal gælde for.

Startdato: Her kan du angive et datofilter som opdateringen skal gælde for.  

Bemærk: Man skal ikke angive noget i anfordringsbilledet, såfremt man vil overfører alle linjer i prisforslaget.  

Klik på OK for at starte kørslen. Hvis du ikke vil benytte kørslen, skal du klikke på Annuller for at lukke vinduet.